Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Inspurration

Deze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen INSPURRATION en klanten via de online shop www.inspurration.be.

 1. Gratis recht op vervanging en terugzending

  De klant heeft het recht de aankoop binnen de 14 werkdagen te annuleren, zonder betaling van een boete. Het recht gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. De dag van levering is de dag waarop de klant het artikel in ontvangst neemt. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verlopen van deze terugzendperiode van 14 dagen.Tijdens deze periode van 14 werkdagen mogen de geleverde artikelen uitsluitend ter controle gebruikt worden. De artikelen moeten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Iedere ander beschadiging of gebruik van de artikelen en/of van de verpakking houdt in dat de klant tot aankoop van het artikel is overgegaan. INSPURRATION is gerechtigd dit bewijs te leveren door fotografie. INSPURRATION kan met uitdrukkelijke instemming beslissen deze artikelen terug te nemen op voorwaarde dat de klant een vergoeding betaald. INSPURRATION bepaalt het bedrag van de vergoeding voor elke geleden schade.

 2. Levering/verzendingskosten

  INSPURRATION is afhankelijk van haar leveranciers, en streeft ernaar om te leveren binnen de 7 tot 14 werkdagen na het plaatsen en bevestigen van de bestelling. De bevestiging van de bestelling gebeurt na het ontvangen van de betaling. In het geval dat de leverancier van INSPURRATION niet in de mogelijkheid is om tijdig te leveren, kan INSPURRATION niet door de consument tot een schadevergoeding gedwongen worden bij laattijdige levering van het artikel. Indien artikelen niet meer in voorraad zijn, word de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 3. Prijzen en betalingswijzen

  Op het moment van de bestelling gelden de vermelde prijzen die op dat moment op de webshop staan. De prijzen die zijn vermeld zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief de verzendkosten.

  De betaling van de artikelen gebeurt via overschrijving of PayPal. De bestelling wordt automatisch geannuleerd als de betaling niet is gebeurd binnen de 14 werkdagen. De overeenkomst is slechts gesloten nadat de betaling op deze wijze is gebeurd. Elke tekortkoming aan de naleving van deze algemene voorwaarden verleent INSPURRATION het recht om zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn de leveringen stop te zetten en op te schorten. INSPURRATION heeft ook het recht een einde te maken aan de lopende overeenkomst, onverminderd het recht om de werkelijk te bewijzen schade te vorderen.

 4. Eigendomsvoorbehoud

  Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van INSPURRATION totdat zij volledig zijn betaald.

 5. Bescherming van persoonsgegevens

  INSPURRATION verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde door te geven, te verkopen of af te staan aan derden en uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor commerciële of promotionele acties. Tenzij de klant hiervoor toestemming geeft.

 6. Garantie

  De Belgische wettelijk vastgestelde garanties zijn van toepassing, behalve in het geval er uitdrukkelijk van afgeweken werd.

 7. Privacy

  Zie ons Privacybeleid.

 8. Contact

  Senona

  Zedelgem, België

  Website: http://www.senona.be

  BTW nummer: 0809.653.357

  E-mail: silke.defever@telenet.be

  Telefoon: +32 (0)474/35.64.98